2017
Ministru kabineta noteikumi Nr. 540 Spēkā no
Rīgā 2003.gada 30. septembrī (prot. Nr. 52, 9. §) 04.10.2003.

Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 5. panta otro daļu
03.09.2003. Latvijas vestnēsis Nr.137(2902)


1. Noteikumi nosaka kritērijus, pēc kādiem objekts atzīstams par sprādzienbīstamu, ugunsbīstamu vai īpaši svarīgu, kā arī šo objektu sarakstu.


2. Par sprādzienbīstamiem vai ugunsbīstamiem objektiem atzīstami:

2.1. objekti, kuros atrodas sprādzienbīstamas un ugunsbīstamas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti (turpmāk — ugunsbīstamās vielas) tādā daudzumā, kas pārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteikto lielāko kvalificējošo daudzumu;

2.2. dzelzceļa stacijas un dzelzceļa infrastruktūras objekti, kuros tiek pārvadātas bīstamas kravas un kuru teritorijā ugunsbīstamo vielu daudzums vienlaikus pārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteikto mazāko kvalificējošo daudzumu.


3. Par īpaši svarīgiem objektiem atzīstami objekti, kurus pēc Iekšlietu ministrijas ierosinājuma par īpaši svarīgiem ir atzinis Ministru kabinets.


4. Ugunsbīstamo vielu kvalificējošo daudzumu objektā, kurā atrodas vairāku veidu ugunsbīstamās vielas, kas minētas šo noteikumu 1.pielikumā, nosaka, summējot to ugunsbīstamo vielu daudzumu, kuras objektā uzglabā ilgāk par divām dienām gadā, ar nosacījumu, ka tonna šo noteikumu 1.pielikuma 1.punktā minēto ugunsbīstamo vielu ir ekvivalenta divām tonnām šo noteikumu 1.pielikuma 2.punktā minēto ugunsbīstamo vielu vai diviem kubikmetriem šo noteikumu 1.pielikuma 3.punktā minēto ugunsbīstamo vielu.


5. Objekti, kas saskaņā ar šo noteikumu 2. un 3.punktu ir atzīti par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem vai īpaši svarīgiem, iekļauti sprādzienbīstamu, ugunsbīstamu vai īpaši svarīgu objektu sarakstā (2.pielikums).


Ministru prezidents  E.Repše
Iekšlietu ministra vietā-
īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās
  N.Muižnieks

1. pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 540

Ugunsbīstamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu kvalificējošais daudzums

Nr. p.k. Ugunsbīstamas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti (vielu grupas) Mērvienība Mazākais kvalificējošais daudzums Lielākais kvalificējošais daudzums
1. Īpaši viegli uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas un uzliesmojošas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti t 5000 50000 vai 30000*
2. Šķidras degošas ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti t 10000 100000
3. Sprādzienbīstamas gāzes (normālos apstākļos normālā spiedienā) m3 10000 100000

Piezīme.
* Ja objekta atrodas vairāk par 200 tonnām citu ļoti toksisku un toksisku ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, lielākais kvalificējošais daudzums atbilstoši ir 30000 tonnu.

Iekšlietu ministra vietā-
īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās
  N.Muižnieks

2. pielikums
Ministru kabineta
2003. gada 30. septembra noteikumiem Nr. 540

Sprādzienbīstami, ugunsbīstami un īpaši svarīgi objekti

Nr. p.k. Objekta nosaukums Objekta adrese
1. 2. 3.
I. Rīga
1. Naftas terminālis Ezera iela 22, Rīga
2. Naftas bāze un noliktavas Tvaika iela 7a, Rīga
3. Rīgas dzelzceļa stacija "Šķirotava" Krustpils iela 81b, Rīga
II. Rīgas rajons
4. TEC-2 ražotne (termoelektrostacija) Acone, Salaspils lauku teritorija, Rīgas rajons
5. Olaines naftas bāze Rīgas -Jelgavas šosejas 16.km, Olaines pagasts, Rīgas rajons
6. Inčukalna pazemes gāzes krātuve Ragana, Krimuldas pagasts, Rīgas rajons
III. Daugavpils un Daugavpils rajons
7. Daugavpils dzelzceļa stacija A.Pumpura iela 138, Daugavpils
8. Līnijas ražošanas dispečeru stacija (LRDS) "Ilūkste" (naftas produktu bāze) LRDS "Ilūkste", Šēderes pagasts, Daugavpils rajons
IV. Jelgava
9. Jelgavas dzelzceļa stacija Stacijas iela 1a, Jelgava
V. Liepāja
10. Liepājas dzelzceļa stacija Emīlijas iela 1, Liepāja
VI. Rēzekne
11. Dzelzceļa stacija "Rēzekne I" Lokomotīvju iela 11, Rēzekne
VII. Saldus rajons
12. Naftas bāze p/n Druva, Torņi, Saldus pagasts, Saldus rajons
VIII. Ventspils
13. Ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un naftas produktu terminālis Dzintaru iela 66, Ventspils
14. Naftas produktu terminālis Dzintaru iela 90, Ventspils
15. Naftas produktu terminālis Talsu iela 75, Ventspils
16. Ventspils dzelzceļa stacija Dzelzceļnieku iela 1, Ventspils

Iekšlietu ministra vietā-
īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās
  N.Muižnieks

© 2003.-2023.g. SIA"1. VARIANTS"