Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

6. Inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums

6.5. Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtas

144. Juridiskās personas vadītājs nosaka ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārtas iedarbināšanas kārtību un norīko darbiniekus, kuriem ir tiesības šo iekārtu iedarbināt.


145. Skaļruņu un sirēnu skaņas intensitātes līmenis nav zemāks par 65 dB (cilvēku guļamtelpās – 75 dB), un tam jābūt par 10 dB augstākam nekā citiem trokšņiem jebkurā iespējamā cilvēku atrašanās vietā.


146. Maksimālais skaņas intensitātes līmenis viena metra attālumā no skaļruņiem un sirēnām nedrīkst būt augstāks par 120 dB.


147. Evakuācijas paziņojums ir dzirdams un saprotams jebkurā iespējamā cilvēku atrašanās vietā. Pirms paziņojuma raida uzmanību piesaistošu signālu.


148. Evakuācijas paziņojuma translācijas laiks nedrīkst būt mazāks par cilvēku evakuācijai nepieciešamo laiku.


149. Skaļruņi ir bez skaņas regulatoriem un pastāvīgi pieslēgti tīklā bez atvienošanas iespējas.


150. Objektā, kurā uzturas ārvalstnieki, ugunsgrēka izziņošanas tekstu translē latviešu, angļu un krievu valodā.


151. Ugunsgrēka izziņošanas un evakuācijas vadības iekārta trauksmi paziņo šādā secībā:

151.1. ugunsgrēka trauksmes mikrofons;

151.2. iepriekš ierakstīts evakuācijas ziņojums;

151.3. citas pārraides un paziņojumi.


© 2004.-2022.g. SIA"1. VARIANTS"