Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

11. Noliktavu ekspluatācijas prasības

11.3. Šķiedraugu glabāšanas vietas

326. Šķiedraugu atklātos uzglabāšanas laukumus iežogo.


327. Atklātos laukumos šķiedraugus glabā grēdās, stirpās, gubās vai zem nojumēm.


328. Maksimāli pieļaujamā grēdu, stirpu un gubu platība nedrīkst pārsniegt 320 m2, bet augstums – 10 metru.


329. Šķiedraugu nojumes, grēdas, stirpas un gubas atrodas šādā attālumā no ēkām un būvēm, ja ēku un būvju konstrukcijas ir:

329.1. no degtnespējīgiem materiāliem – 12 metru;

329.2. no grūti degtspējīgiem materiāliem – 15 metru;

329.3. no degtspējīgiem materiāliem – 18 metru.


330. Atklātā laukumā starp grēdām, stirpām un gubām nodrošina 15 metrus platas atstarpes.


331. Šķiedraugus atklātos laukumos vai zem nojumēm nosedz ar pārklājumu no grūti degtspējīga materiāla.


332. Transportējot šķiedraugus ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tos nosedz ar pārklājumu no grūti degtspējīga materiāla.


333. Mehāniskos transportlīdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem, ko izmanto šķiedraugu pārvadāšanai, apgādā ar dzirksteļu slāpētājiem.


334. Kokvilnas noliktavās:

334.1. maksimālais kokvilnas ķīpu grēdas laukums nedrīkst pārsniegt 22 x 11 metrus;

334.2. attālums no ķīpu grēdām līdz elektriskajiem gaismekļiem nedrīkst būt mazāks par vienu metru;

334.3. attālums starp grēdām, kā arī no grēdas līdz sienai nedrīkst būt mazāks par 0,7 metriem;

334.4. ja telpas platums lielāks par 15 metriem, izveido divus metrus platu eju visā telpas garumā.


© 2004.-2022.g. SIA"1. VARIANTS"