Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 Spēkā no
Rīgā 2004.gada 17. februārī (prot. Nr. 7, 27. §) 21.02.2004.

Ugunsdrošības noteikumi

Izdoti saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu
20.02.2004. Latvijas vestnēsis Nr.28(2976)

12. Transports

12.3. Sārmu un skābju akumulatoru uzlādēšana

364. Akumulatoru baterijas uzlādē speciāli ierīkotā telpā.


365. Akumulatoru uzlādēšanas telpu un uzlādētu bateriju glabāšanas telpu ventilācijas iekārtas darbojas nepārtraukti.


366. Ja telpā pārstāj darboties ventilācija, automātiski pārtrauc uzlādēšanas strāvas padevi.


367. Akumulatoru uzlādēšanas telpu ventilācijas iekārtas aizliegts pievienot kopējai ventilācijas sistēmai.


368. Akumulatoru uzlādēšanas telpā aizliegts remontēt akumulatorus un citas ierīces, kā arī glabāt kopā sārmu un skābju akumulatorus.


© 2004.-2022.g. SIA"1. VARIANTS"