SIA 1.VARIANTS
   

RU

LV

   Today:  24.07.2024.   

Galvēna

Dokumentācija

Vārdnīca

Ugunsdrošība

Civilās aizsardzība

Kontakti

Likumi | MK noteikumi | Standarti | Pārēji dokumenti | Atsaukšanās | Par ...

MK noteikumi

Datums Nr. Nosaukums Valoda Status

2004. gads

17.02.2004. 82 Ugunsdrošības noteikumi LV Spekā

2003. gads

15.04.2003. 173 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums LV Spekā
17.06.2003. 323 Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos LV Spekā
30.09.2003. 540 Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem LV, RU Spekā

2002. gads

12.03.2002. 107 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība LV Spekā
03.09.2002. 400 Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā LV Spekā
10.09.2002. 419 Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības dienesti (ugunsdzēsības un glābšanas komandas) LV Spekā
01.10.2002. 444 Grozījums Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumos Nr. 447 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" LV Spekā
27.12.2002. 613 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2003.gadā LV Spekā

2001. gads

19.06.2001. 259 Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi LV Spekā
23.10.2001. 447 Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība LV Spekā
20.11.2001. 492 Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos LV Spekā

1999. gads

09.03.1999. 93 Grozījums Ministru kabineta 1997. gada 30. decembra noteikumos Nr. 440 "Ugunsdrošības noteikumi" LV Spekā

1998. gads

25.08.1998. 318 Prasības drošības zīmju lietošanas darba vietās LV Nav spekā

1997. gads

30.12.1997. 440 Ugunsdrošības noteikumi (UN-97) LV Nav spekā no 21.02.2004.
Total: 103413; Today: 121, on page: 2

© 2003.-2024.g. SIA"1. VARIANTS"