Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

zme
10.1. Ugunsdzsbas krns
zme
10.2. Ugunsdzsbas aparts
zme
10.3. Ugunsdzsbas un glbanas kpnes
zme
10.4. Ugunsdzsbas iekrtas un ldzeki (visprga zme vairku zmju aizvietoanai)
zme
10.5. Automtisko un manulo ugunsdrobas sistmu un iekrtu ieslgana
zme
10.6. Akustisks trauksmes manulais signldevjs
zme
10.7. Telefons ugunsdzsbas un glbanas dienesta izsaukanai ar papildinformciju "Zvant 01 vai 112"
zme
10.8. Ugunsdzanas sistmu sausais cauruvads
zme
10.9. Atkltu un slgtu dens tilpu dens emanas vieta (jnorda ierobeota apjoma tilpnes tilpums) nepiecieambas gadjum lieto kop ar zmm 10.10.÷10.12. un 10.14.
zme
10.10.
zme
10.11.
zme
10.12.
Virziens uz ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku atraans vietu
zme
10.13. Civils aizsardzbas aizsargbve (patvertne)
zme
10.14. dens tilpu un dens emanas aku savienojoo cauruvadu nosldzoais aizbidnis. (Jnorda ierobeota apjoma tilpnes tilpums) Nepiecieambas gadjum lieto kop ar zmi 10.9.
zme
10.15. dens ugunsdzsbas hidrants
zme
10.16. Putu duma ugunsdzsbas hidrants
Apzmjumi (zmes izmeri 200x200 mm)
C vai I - cilpveida vai izzara densvads (burtu augstums - 20 mm)
9999 - hidranta numurs (ciparu augstums - 20 mm)
R vai M - hidranta tips (burtu augstums - 20 mm)
300 - densvada diametrs, mm. (ciparu augstums - 30 mm)
10.5 - attalums no zimes ldz hidrantam, m. (ciparu augstums - 30 mm)
UH vai PH (burtu augstums - 40 mm)
 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 91008; Today: 22, on page: 1

 SIA "1. Variants" 2002.g.