Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


3. tabula

Cauruvadu marjums

Cauruvadi Pamatmarjuma signlkrsojums
150 mm
Identifikcijas marjuma signlkrsojums
100
(30+40+30) mm
Pamatmarjuma signlkrsojums
150 mm
dens za
dens ugunsdzanas sistmas sarkans za sarkans
putu duma ugunsdzanas sistmas sarkans violets sarkans
gaiss gaii zils
Sauss ugunsdzanas sistmas
- no ievada ldz vadbas mezglam sarkans za sarkans
- aiz vadbas mezgla sarkans gaii zils za gaii zils sarkans
dens-gaisa ugunsdzanas sistmas
- no ievada ldz vadbas mezglam sarkans za sarkans
- aiz vadbas mezgla sarkans za gaii zils za sarkans
gzes (izemot gaisu) dzeltens
gzes ugunsdzanas sistmas sarkans orans sarkans
skbes, srmi violets
misko dumu ugunsdzanas sistmas sarkans violets sarkans
tvaiks sudrabpelks
tvaika ugunsdzanas sistmas sarkans sudrabpelks sarkans
naftas produkti brns
ugunsdzanas sistmu elektriskie kabei un pretdmu aizsardzbas sistmu ventilcijas vadi orans
citi dumi melns
pulvera ugunsdzanas sistmas sarkans melns sarkans
 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 103399; Today: 107, on page: 2

 SIA "1. Variants" 2002.g.