Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


1. tabula

Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma

Redzambas attlums (m) Zmes minimlie izmri (mm)
aplis (apa diametrs) kvadrts (kvadrta malas) trijstris (trijstra malas) taisnstris (taisnstra malas)
Ldz 5 80 80x80 100 80x150 (200)
Ldz 10 100 100x100 120 100x200 (300, 400)
Ldz 15 150 150x150 180 150x200 (450, 600)
Ldz 20 200 200x200 230 200x400 (600, 800)
Ldz 30 300 300x300 350 300x600 (900, 1200)
Ldz 40 400 400x400 460 400x800 (1200)
Ldz 60 600 600x600 690 600x1200 (1800)
 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 91007; Today: 21, on page: 1

 SIA "1. Variants" 2002.g.