Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

zme
9.1. Jlieto aizsargbrilles
zme
9.2. Jlieto aizsargivere
zme
9.3. Jlieto aizsargivere un sejas aizsardzbas ldzeki
zme
9.4. Jlieto sejas aizsardzbas ldzeki
zme
9.5. Jlieto dzirdes aizsardzbas ldzeki
zme
9.6. Jlieto aizsargjosta
zme
9.7. Jlieto sejas maska
zme
9.8. Jlieto gzmaska
zme
9.9. Jlieto respiratoru
zme
9.10. Jlieto darba apavi
zme
9.11. Jlieto aizsargcimdi
zme
9.12. Jlieto specilie apavi
zme
9.13. Jlieto glbanas veste
zme
9.14. Jlieto aizsargkostms
zme
9.15. Gjju ce (marruts)
zme
9.16. Visprga rkojuma zme, kuru lieto kop ar citm zmm
zme
9.17. Smana vieta
zme
9.18. Jlieto prejas
 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 103408; Today: 116, on page: 2

 SIA "1. Variants" 2002.g.