Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


2. tabula

Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri

Krsa Nozme Forma Signlkrsojuma nozme Izmru rinda (mm) Formas apraksts, signalkrsojums atbilstos krsu skalai RAL-F14
Sarkana Aizliegums.
Bstamba.
Briesmas.
zimejums Stat, ieslgt avrijas atslganas ierces, evakucij, bstama darbba, bstams objekts apa diametrs
80, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Aplis ar melnu piktogrammu uz balta fona, malas un diagonl lnija sarkana (sarkanai daai jbt vismaz 35 procenti no zmes laukuma).
Balts - signlbalts RAL-9003
Melns - signlmelns RAL-9004
Sarkans - signlsarkans RAL-3001
Ugunsdzsbas iekrtas un ldzeki. zimejums Apzmjumi un atraans vieta kvadrta malas
80x80, 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600
Taisnstris vai kvadrts ar baltu piktogrammu uz sarkana fona (sarkanajai daai jbt vismaz 50 procemti no zmes laukuma).
Balts - signlbalts RAL-9003
Sarkans - signlsarkans RAL-3001
zimejums Informcija taisnstra malas
100x200, 100x300, 200x400, 200x600, 150x300, 150x450, 300x600, 300x900
Dzeltena Brdinjums.
Iespjamas briesmas.
zimejums Esi uzmangs, ievro piesardzbu, prliecinies, nepiecieama prbaude. trijstru malas
100, 120, 180, 230, 350, 460, 690
Trijstris ar melnu piktogrammu uz dzeltena fona, malas melnas (dzeltenajai daai jbt vismaz 50 procenti no zmes laukuma).
Melns - signlmelns RAL-9004
Dzeltens - signldzeltes RAL-1003
Zila Rkojums. zimejums Konkrta uzveidba vai darbba, lietot individuls aizsardzbas ldzekus. apa diametrs
80, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Aplis ar baltu piktogrammu uz zila fona (zilajai daai jbt vismaz 50 procenti no zmes laukuma).
Balts - signlbalts RAL-9003
Zils - signlzils RAL-5005
Zaa Evakucija, glbans, paldzba, droa situcija zimejums Durvis, evakucijas izejas, marruti, evakucijas papildizejas, atraans vieta, glbans iekrtas vai ierces. kvadrta malas
80x80, 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400, 600x600
Taisnstris vai kvadrts ar baltu piktogrammu uz zaa fona (zaajai daai jbt vismaz 50 procemti no zmes laukuma).
Balts - signlbalts RAL-9003
Za - signlza RAL-6032
zimejums taisnstra malas
80x150, 80x200, 100x200, 100x300, 100x400, 150x300, 150x450, 150x600, 200x400, 200x600, 200x800, 300x600, 300x900, 300x1200, 400x800, 400x1200, 600x1200, 600x1800

Ugunsdrobas/drobas zmes var izvietot uz lielka formta taisnstra vai kvadrta izkrtnm ar zmes pamatkrsojumu atbilstoi signlkrsojumu, papildus informcijas zmes izvietoanai. Informcijas grafiskajai formi jbt signlmeln RAL-9004 vai signlbalt RAL-9003 krs.

 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 103394; Today: 102, on page: 2

 SIA "1. Variants" 2002.g.