Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


3. tabula

Cauruvadu marjums

Pamatmarjuma signlkrsojums
150 mm
Identifikcijas marjuma signlkrsojums
100
(30+40+30) mm
Pamatmarjuma signlkrsojums
150 mm
dens
za
dens ugunsdzanas sistmas
sarkans za sarkans
putu duma ugunsdzanas sistmas
sarkans violets sarkans
gaiss
gaii zils
Sauss ugunsdzanas sistmas
- no ievada ldz vadbas mezglam
sarkans za sarkans
- aiz vadbas mezgla
sarkans gaii zils za gaii zils sarkans
dens-gaisa ugunsdzanas sistmas
- no ievada ldz vadbas mezglam
sarkans za sarkans
- aiz vadbas mezgla
sarkans za gaii zils za sarkans
gzes (izemot gaisu)
dzeltens
gzes ugunsdzanas sistmas
sarkans orans sarkans
skbes, srmi
violets
misko dumu ugunsdzanas sistmas
sarkans violets sarkans
tvaiks
sudrabpelks
tvaika ugunsdzanas sistmas
sarkans sudrabpelks sarkans
naftas produkti
brns
ugunsdzanas sistmu elektriskie kabei un pretdmu aizsardzbas sistmu ventilcijas vadi
orans
citi dumi
melns
pulvera ugunsdzanas sistmas
sarkans melns sarkans
 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 91014; Today: 28, on page: 1

 SIA "1. Variants" 2002.g.