Drosibas zimes un signalkrasojums 2017
home page
 
Rg (projekts, nav spk)

LVS

Ugunsdrobas un civilai aizsardzbai lietojams drobas zmes un signlkrsojums.


7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

zme
7.1. Nelietot atkltu uguni
zme
7.2. Nesmt un nelietot atkltu uguni
zme
7.3. Nekurint ugunskuru
zme
7.4. Nedzst ar deni
zme
7.5. Kustba aizliegta - elektrobstamba
zme
7.6. Gjju kustba aizliegta
zme
7.7. Nepiederom personm kustba aizliegta
zme
7.8. Iekj transporta kustba aizliegta
zme
7.9. Nepieskarties
zme
7.10. Nestvt zem kravas
zme
7.11. Neslgt
zme
7.12. Nelietot ugunsdzsbas kpnes
zme
7.13. Nenovietot kravu/materilus
zme
7.14. Nelietot liftu ugunsgrka vai briesmu gadjum
zme
7.15. Kustba aizliegta - nepabeigtas sastatnes
 

SATURS

1. Jdzieni un to izskaidrojumi

2. Visprgie jautjumi

3. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm objektos un darba viets

4. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm

5. Prasbas signlkrsojumam ugunsdzsbas iekrtu un ldzeku, ru, bstamu vietu, evakucijas un transporta marrutu, civils aizsardzbas aizsargbvju (patvertu) atraans un individulo aizsardzbas ldzeku uzglabanas vietu apzmanai. Grdai pietuvints drobas vadbas sistmas

6. Prasbas ugunsdrobas/drobas zmm un signlkrsojumam uz konteineriem un cauruvadiem

7. Objektos un darba viets lietojams aizlieguma zmes

8. Objektos un darba viets lietojams brdinjuma zmes

9. Objektos un darba viets lietojams rkojuma zmes

10. Objektos un darba viets lietojams ugunsdrobas un civils aizsardzbas zmes

11. Objektos un darba viets lietojams evakucijas, papildizeju un pirms paldzibas zmes

12. Prasbas evakucijas plniem

13. Izmantot literatra

Pielikumi:
zmjumi 1.   4.
1. tabula - Zmes minimlie izmri atkarb no redzembas attluma
2. tabula - Ugunsdrobas/drobas zmju signlkrsojuma nozme, forma, krsu kombincija un izmri
3. tabula - Cauruvadu marjums
3. tabula - Cauruvadu marjums (colored)

Total: 103403; Today: 111, on page: 3

 SIA "1. Variants" 2002.g.